RANO al weer ruim 50 jaar in de lucht

Een zolderkamertje, een pick-up, een paar langspeelplaten uit privé verzamelingen en een bandrecorder. Dat waren de eerste attributen waarmee een aantal vrijwilligers 50 jaar geleden is begonnen met het maken van radioprogramma’s voor patiënten in een ziekenhuis. Ook is n een ziekenomroep in Utrecht ontstaan. In diverse andere plaatsen in Nederland waren reeds ziekenomroepen actief. De naam RANO is ontstaan door “Radio Noord”, de eerste RANO opgericht in Rotterdam Noord. De RANO Ziekenomroep Utrecht heeft in de afgelopen 50 jaar voor veel tehuizen programma’s gemaakt.

Op dit moment zendt de RANO rechtstreeks uit in het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en in het Sint Antonius Ziekenhuis in de locaties Oudenrijn Utrecht, Overvecht Utrecht en Nieuwegein. Daarnaast verzorgt de RANO 24 uur per dag uitzendingen naar deze ziekenhuizen. In het verleden heeft de RANO ook programma’s gemaakt voor het Huis van Bewaring, Berg en Bosch in Bilthoven, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Huize Tolsteeg.

Dat de RANO het 50 jaar jubileum heeft gehaald is dankzij de inspanning van onze medewerkers en door een aantal giften van fondsen. Tijdens ons 45-jarig bestaan werd de RANO gedwongen om te “digitaliseren”. Het betrof hier de signaaloverdracht vanuit onze centrale Studio op het Lodewijk Napoleonplantsoen naar de ziekenhuizen. De signaal-overdracht ging tot die tijd analoog over speciale telefoonlijnen, muzieklijnen genaamd. Deze verbindingen zijn voor de RANO van groot belang voor het uitzenden van de programma’s naar de ziekenhuizen die geen eigen studio hebben, maar ook voor het uitzenden van de continu muziekprogramma’s.

Wilde de RANO doorgaan met uitzenden van haar programma’s dan moest worden overgegaan op digitale verbindingen. Een kostbare zaak want niet alleen de digitale lijnen waren duurder maar ook de benodigde apparatuur was vrij prijzig.

foto-codecs-digitale-verbinding
Opstelling van de digitale verbinding in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Voor de financiering van de digitalisering zijn door het bestuur een aantal fondsen aangeschreven voor een bijdrage. Het succes was overweldigend. Door deze steun kon de benodigde digitale apparatuur worden aangeschaft.

In het jaar 2000 was het dus dubbel feest. De RANO bestond 45 jaar en op 25 november vierde de RANO met een “Open dag” in de Studio aan het Lodewijk Napoleonplantsoen haar jubileum. Tijdens deze feestelijke dag stelde Mevrouw Brouwer, burgemeester van Utrecht, de digitale lijnen officieel in gebruik.

mw-brouwer-opening-digitaal
Mevrouw A. Brouwer verricht de opening van de digitale verbindingen op 25 november 2000.

Nu is het digitale proces niet meer te Stuiten. Door uitbreiding van de programmering op de Utrechtse kabel en professionalisering van onze continu uitzending is er op het Lodewijk Napoleonplantsoen een nieuwe Studio gebouwd, volgens de nieuwste (digitale) technieken. Met de uitzendingen op woensdag en op zaterdag bereikt de RANO nu ook de mensen thuis. Hierdoor is het mogelijk dat mensen die door ziekte thuis aan bed zijn gekluisterd naar de programma’s van de RANO kunnen luisteren. Het is ook mogelijk dat familie van de patiënten thuis en natuurlijk ook de patiënten zelf in de aangesloten ziekenhuizen actief aan de programmering kunnen deelnemen door bijvoorbeeld een verzoekplaat aan te vragen.


Vorige pagina: Home
Volgende pagina: Website overzicht